صفحه اصلی> اخبار مراکز

برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز مرکز قم با عنوان "بازنمایی حجاب در رسانه؛ ارزیابی و راهکارها"

برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز مرکز قم با عنوان "بازنمایی حجاب در رسانه؛ ارزیابی و راهکارها"


  دومین جلسه هیئت اندیشه ورز مرکز قم در سال 1398 به ریاست مدیرکل مرکز و با حضور کارشناسان مرکز تحقیقات زن و خانواده و معاونان، مدیران و برنامه سازان مرکز برگزار شد. در این جلسه معنای اجتماعی حجاب و بازنمایی آن در رسانه، ویژگی های معنای اجتماعی حجاب، تغییر معنای اجتماعی حجاب و نمونه های موفق حجاب توسط کارشناسان بررسی و بر طراحی و شکل گیری بسته مفهومی برای برنامه سازی در مقولات فرهنگی از جمله حجاب تاکیدشد.

مدیرکل مرکز نیز همچنین بر شکل گیری الگوی¬ زن جامعه امروز اسلامی ایرانی و بازنمایی آن در رسانه تاکید کرد و افزود: الگوبرداری از زن موفق غربی موجود در رسانه های خارجی با رعایت حدود حجاب در رسانه داخلی، موجب تولید افرادی در رسانه می شود که سیرت فضای خصوصی و مجازیشان با صورت فضای رسمی ایشان بسیار متفاوت است و این امر به رسانه و حجاب آسیب می¬زند.
  1398/03/20
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.