صفحه اصلی> اخبار مراکز

عقد قرار داد هاي پژوهشي براي زندگي 17 سردار شهيد لشکر سرافراز عاشورا در واحد آموزش و پژوهش

عقد قرار داد هاي پژوهشي براي زندگي 17 سردار شهيد لشکر سرافراز عاشورا در واحد آموزش و پژوهش


به همت معاونت سيماي مرکز آذربايجان شرقي و با مشارکت بنياد شهيد، بنياد حفظ آثار استان و سپاه پنجم عاشورا، زندگي 18 سردار شهيد آذربايجان (از فرماندهان لشکر 31 عاشورا) در قالب مستند و تله فيلم جاودانه مي شوند. به اين منظور پژوهش زندگي شهيد علي تجلايي با عنوان «تک تير انداز» براي توليد تله فيلم و مستند فاخر در 700 صفحه انجام و تحويل معاونت سيما شده است. در ادامه اين پروژه بزرگ، قراردادهاي پژوهش 17 سردار ديگر با پژوهشگران اين طرحها منعقد و حداکثر تا پايان سال 93، تمامي پژوهشها انجام و تحويل برنامه سازان مرکز خواهد شد. شهيداني که پژوهش زندگي آنها در واحد آموزش و پژوهش کليد خورده است، عبارتتند از: 1- شهيد حسن شفيع زاده 2- شهيد حميد باکري 3- شهيد مرتضي ياغچيان4- شهيد علي تجلايي 5- شهيد حاج محمد حسن کسايي 6- شهيد اکبر جوادي 7- شهيد علي اکبر رهبر 8- شهيد محمدباقر مشهدي عبادي 9- شهيد اصغر قصاب عبداللهي 10- شهيد نورالدين مقدم 11- شهيد منصور فرقاني12- شهيد محمد سبزي 13-شهيد اسد قرباني 14- شهيد صادق فعله آذري 15- سه برادر شهيد آذر آبادي حق 16- شهيدان داوود و حجت علوي 17- شهيد محسن هاشم زاده هريسي 18- شهيد نادر برپور.

  16/06/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.