صفحه اصلی> اخبار مراکز

پژوهشهای درحال انجام واحد آموزش وپژوهش درسال 1393 که تعداد 4پژوهش می باشد

پژوهشهای درحال انجام واحد آموزش وپژوهش درسال 1393 که تعداد 4پژوهش می باشد


    
پژوهشهای درحال انجام واحد آموزش وپژوهش درسال 1393     

پزوهشهای درحال انجام واحد آموزش وپژوهش درسال 1393تعدادچهار پژوهش می باشد که عبارتند از :
1 -عوامل تخریب محیط زیست وارائه راهکار
2-حقوق شهروندی با نگاه دینی و مذهبی
 3-مولف های بومی سازی در شبکه های استانی
4-مطالعه عوامل و مناسک شادی در ایران     

 
آموزش و پژوهش مرکز گیلان
  16/06/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.