صفحه اصلی> اخبار مراکز

برگزاری جلسه شورای علمی پژوهشی مرکز اصفهان

برگزاری جلسه شورای علمی پژوهشی مرکز اصفهان


جلسه شورای علمی پژوهشی مرکز اصفهان به منظور بررسی چهار طرح تحقیقاتی پیشنهادی به واحد آموزش و پژوهش برگزار شد     

در این جلسه که ساعت 8:30 صبح امروز در دفتر قائم مقام مرکز برگزار شد، دو طرح مرتبط با حوزه معاونت اطلاعات و اخبار و دو طرح مرتبط با حوزه معاونت سیما پیشنهاد شده به واحد آموزش و پژوهش، با حضور کارشناسان رسانه، اساتید دانشگاه و پژوهشگران طرح های پیشنهادی مورد ارزیابی قرارگرفت.     


  23/06/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.