صفحه اصلی> اخبار مراکز

آخرین طرح پژوهشی انجام شده در سال 1393

آخرین طرح پژوهشی انجام شده در سال 1393


طرح پژوهشی با عنوان «شناخت ابعاد مختف توریسم درمانی در استان اردبیل: ظرفیت ها و موانع» به صورت طرح تحقیق موظفی در مرکز اردبیل توسط پژوهشگر این مرکز آقای مهدی فلاح به انجام رسید.     

در این تحقیق به مهمترین ظرفیتهای درمانی در استان از جمله امکانات پزشکی، متخصصان و پزشکان مجرب، وجود آبهای درمانی و آب و هوای مناسب و ... به عنوان مهمترین ظرفیتها پرداخت شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می هد منابع درمانی موجود در استان به خوبی مدیریت نشده است و توسعه توریسم درمانی در استان نیازمند وجود مدیریتی علمی و کارآمد می باشد.     
    


  12/07/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.