صفحه اصلی> اخبار مراکز

تصویب طرح های پژوهشی دارای اولویت استانی

تصویب طرح های پژوهشی دارای اولویت استانی


    
طرح های پژوهشی "بلاد شاپور در گذرگاه تاریخ "و"مشاهیر استان کهگیلویه و بویر احمد "از سوی مرکز تحقیقات سازمان به تصویب رسیدند.     

طرح های پژوهشی "بلاد شاپور در گذرگاه تاریخ "و"مشاهیر استان کهگیلویه و بویر احمد "که از جمله طرح های دارای اولویت استانی به شمار می رونداز سوی مرکز تحقیقات به تصویب رسیدند.برای انجام این طرح های پژوهشی مهم که قابلیت تبدیل شدن به برنامه های تلویزیونی را نیز دارنداز دو تن از اساتید برجسته دانشگاه یاسوج بهره گیری شده است.     


  19/07/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.