صفحه اصلی> اخبار مراکز

تدوین سند عملیاتی توسعه ارتباط و همکاری حوزه های علمی و اجرایی استان مصوب شد

تدوین سند عملیاتی توسعه ارتباط و همکاری حوزه های علمی و اجرایی استان مصوب شد


    
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه گفت: طی جلسه کارگروه پژوهش و فناوری استان که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری برگزار شد، ضرورت تدوین سند عملیاتی توسعه ارتباط و همکاری حوزه های علمی و اجرایی استان کرمانشاه مصوب شد.     

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه مسلم حدیدی در گفتگویی بیان داشت:با توجه به لزوم ایجاد ارتباط نظام مند و مستمر بين حوزه های علمی و اجرایی استان و نیز اثر بخش نمودن فعالیت ها و تحقیقات مراکز علمی متناسب با نیازمندی های دستگاه های اجرایی، طی جلسه کارگروه پژوهش و فناوری استان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، ضرورت تدوین سند عملیاتی توسعه ارتباط و همکاری حوزه های علمی و اجرایی استان کرمانشاه مصوب شد.

وی افزود: در گام بعدي باتشکیل کمیته ای متشکل از مدیران و کارشناسان دستگاه های علمی و اجرایی استان، در چارچوب برگزاری چندین جلسه تخصصی، ارتباط و هماهنگی با نهادهای مرتبط و نیز پیگیری مستمر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، سند مذكور نهایی و جهت تعریف پروژه های کاری ذیل هریک از برنامه ها به کلیه دستگاه‌های علمی و اجرایی استان ابلاغ گردید.
    
جهاد دانشگاهی کرمانشاه    

  19/07/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.