صفحه اصلی> اخبار مراکز

ارائه طرح پژوهشی «شاخص های مدیریت جهادی در اقتصاد و فرهنگ با رویکرد توجه به مولفه های بومی در شهرستان های آبادان و خرمشهر »

ارائه طرح پژوهشی «شاخص های مدیریت جهادی در اقتصاد و فرهنگ با رویکرد توجه به مولفه های بومی در شهرستان های آبادان و خرمشهر »


    

با توجه به نام گذاری سال 1393 با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» ، پژوهش «شاخص های مدیریت جهادی در اقتصاد و فرهنگ با رویکرد توجه به مولفه های بومی در شهرستان های آبادان و خرمشهر » با هدف بررسی پتانسیل ها و قابلیت های شهرهای آبادان و خرمشهر در حوزه های مختلف صنعت ، شیلات ، کمرگ ، بنادر... و موانع پیش روی تحقق پیشرفت در این حوزه ها به روش میدانی و اسنادی انجام خواهد شد تا پشتوانه پژوهشی برای تولید و پخش مرکز آبادان شود. پژوهشگر طرح مذکور خانم نسرین رحمانی خواهد بود.

  19/07/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.