صفحه اصلی> اخبار مراکز

تصویب سه طرح پژوهشی منجر به تولید مرکز گلستان در سال 1393

تصویب سه طرح پژوهشی منجر به تولید مرکز گلستان در سال 1393


    
سه طرح پژوهشی در واحدآموزش و پژوهش مرکز گلستان تصویب و در حال اجرا می باشد .
این طرحهای منجر به تولید به ترتیب عبارتند از:
« نگاهی به کشاورزی استان گلستان( بررسی محصولات زراعی و آفات و بیماری های آن
"بررسی وشناسایی نقش وتأثیر کارآفرینان به توسعه وپیشرفت استان گلستان"
"بررسی و معرفی موسیقی اقوام مختلف"
    

طرح پژوهشی با عنوان « نگاهی به کشاورزی استان گلستان( بررسی محصولات زراعی و آفات و بیماری های آن) به صورت طرح تحقیق موظفی در مرکزگلستان توسط پژوهشگر این مرکز سرکار خانم سوده ترشیزی در حال اجرا است
در این تحقیق با نگاهی مختصر و گذرا به کشاورزی استان، ذکر محصولات مهم استان، سطح زیر کشت، آفات و بیماری های مهم آنها، زمان کاشت، داشت و برداشت انها در شرایط اقلیمی استان گلستان ( تقویم کشاورزی) و ... پرداخته می شود
طرح پژوهشی "بررسی وشناسایی نقش وتأثیر کارآفرینان به توسعه وپیشرفت استان گلستان" که توسط سرکار خانم زهرا محمدی رستمکلاته در حال اجرا است
در این تحقیق به موضوعات همچون ،کارآفرینی ، مشارکت ، فرصت های شغلی ، تولید ثروت ، تأثیر و ریسک پذیری ، ارتقا سطح فرهنگی جامعه و تعالی انسان و جامعه پرداخته می شود .
طرح پژوهشی "بررسی و معرفی موسیقی اقوام مختلف" که توسط جناب اقای اسماعیل شافعی در حال اجرا است
پژوهشگر در این تحقیق با توجه به وجود اقوام مختلف در اتسان و ضرورت شناسایی موسقی اقوام ، به موسیقی اقوام مختلف استان از قبیل ؛ قوم ترکمن ، قوم کتول ، قوم سیستانی، قوم بلوچ ، قوم قزاق و... می پردازد و تاکنون 30 درصد از پژوهش انجام گرفته است .
    
آموزش و پژوهش     

  27/07/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.