صفحه اصلی> اخبار مراکز

استفاده از ظرفيت نخبگان استان در اتاق فکر مرکز

استفاده از ظرفيت نخبگان استان در اتاق فکر مرکزواحد آموزش و پژوهش دستور جلسه دهم اتاق فکر خود را به موضوع راهکارهاي رسانه اي براي استفاده مطلوب از ظرفيت نخبگان استان اختصاص داد. در اين جلسه علاوه بر آقاي دکتر امامي رئيس بنياد نخبگان استان، آقاي دکتر حسينپور فيضي رئيس پارک علم و فن آوري استان نيز حضور داشتند و به ارائه ايده ها و راهکارهاي رسانه اي براي حضور نخبگان استان در رسانه استاني و نيز استفاده از ظرفيت ارزشمند کارشناسان و نخبگان استان در برنامه هاي مختلف راديويي، تلويزيوني و نيز بخشهاي مختلف خبري پرداختند. اعضاي داخلي جلسه نيز، نخبگان استان را پتانسيل مهم و ارزشمند انساني استان خواندند و براي استفاده مطلوب از اين ظرفيت و همکاري تنگاتنگ با بنياد نخبگان و نيز پارک علم و فن آوري استان تأکيد کردند.


  03/08/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.