صفحه اصلی> اخبار مراکز

سومین آموزش منطقه ای در مرکز مازندران در روزهای 6 تا 8 آبان ماه برگزار گردید.

سومین آموزش منطقه ای در مرکز مازندران در روزهای 6 تا 8 آبان ماه برگزار گردید.


سومین آموزش منطقه ایدر مرکز مازندران در روزهای 6 تا 8 آبان ماه برگزار گردید.
در این دوره پژوهشگران از مراکز تبریز، مهاباد، اردبیل، زنجان، رشت، گرگان، مشهد، سمنان، شهرکرد،  ساری،حضور داشتند دکتر خوشگویان فرد مدرس دوره ، مباحثی در خصوصspss پیشرفته و طرحنامه نویسی برای شرکتکنندگان ارائه کردند.

  10/08/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.