صفحه اصلی> اخبار مراکز

حضور مدیر کل محترم پژوهش استان ها و خارج از کشور جناب آقای منصف پور در مرکز گلستان

حضور مدیر کل محترم پژوهش استان ها و خارج از کشور جناب آقای منصف پور در مرکز گلستان


آقای منصف پور به همراه مشاوراجرایی مرکز تحقیقات آقای سلطانی در تاریخ هفتم آبان از مرکز گلستان بازدیدی داشتند     

آقای منصف پور به همراه مشاوراجرایی مرکز تحقیقات آقای سلطانی در تاریخ هفتم آبان از مرکز گلستان بازدیدی داشتند و در طی این بازدید به همراه مدیر آموزش و پژوهش مرکز آقای شریعتی فرد جلسه ای با مدیر کل مرکز گلستان آقای عبدالحسینی برگزار گردید و مشکلات پژوهشی مرکز مورد بررسی قرار گرفت و افق دید در ا ین حوزه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در طی این سفر، ایشان بازدیدی از مجموعه آموزش و پژوهش داشتند که در این بازدید و نشست مشکلات اجرایی و نمونه برداری طرح های نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفت و ایشان نوید مساعدت لازم در این زمینه را دادند و همچنین روند طرح های پژوهشی برنامه ای و در دست اقدام مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پژوهش های برنامه ای تاکید موکد شد.
    
     

 


  19/08/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.