صفحه اصلی> اخبار مراکز

برگزاری دوره آموزشی"واحدسیار تلویزیونی"در مرکز کرمان از تاریخ 3/8/93 لغایت 7/8/93

برگزاری دوره آموزشی"واحدسیار تلویزیونی"در مرکز کرمان از تاریخ 3/8/93 لغایت 7/8/93دوره آموزشی "واحد سیار تلویزیونی"از تاریخ 3/8/93 لغایت 7/8/93 با همکاری ادارات کل "تحقیقات و جهاد خود کفایی" و "اجرا و پشتیبانی مرکز آموزش سازمان" ویژه همکاران فرستنده تلویزیونی مرکز کرمان برگزار شد.     


  19/08/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.