صفحه اصلی> اخبار مراکز

طرح پژوهشی " شناسایی کارآفرینان شهرستان آبادان در سال 1393 "از سوی مرکز تحقیقات سازمان به تصویب رسیدند.

طرح پژوهشی " شناسایی کارآفرینان شهرستان آبادان در سال 1393 "از سوی مرکز تحقیقات سازمان به تصویب رسیدند.طرح پژوهشی " شناسایی کارآفرینان شهرستان آبادان در سال 1393 "که از جمله طرح های دارای اولویت به شمار می رود از سوی مرکز تحقیقات به تصویب رسید.برای انجام این طرح پژوهشی مهم که قابلیت تبدیل شدن به برنامه های تلویزیونی را نیز دارد از استاد برجسته دانشگاه های خوزستان دکتر حسن خدمتگزار بهره گیری شده است.

  08/09/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.