صفحه اصلی> اخبار مراکز

مرکزی - بررسی نمایش مصرف در برنامه به خانه بر می گردیم از نظر زیبا شناختی

مرکزی - بررسی نمایش مصرف در برنامه به خانه بر می گردیم از نظر زیبا شناختی


این مقاله از تحقیق تحلیل زیبا شناسانه تصویر در برنامه خانواده محور استخراج شده است در این مقاله نوع مصرف و نحوه سبک زندگی ارائه شدهاست که حاکی این است که سبک زندگی ارائه شده مرتبط با طبقات اجتماعی بالای جامعه است که بر اساس ارزش های خاصی زندگی می کنند

  17/09/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.