صفحه اصلی> اخبار مراکز

خراسان جنوبی _ مراحل پایانی 5 طرح پژوهشی در دست اجرای مرکز خراسان جنوبی

خراسان جنوبی _ مراحل پایانی 5 طرح پژوهشی در دست اجرای مرکز خراسان جنوبیطرح های پژوهشی در دست اجرای مرکز خراسان جنوبی که در مراحل پایانی خود قرار دارند تا پایان دی ماه 1393 به اتمام می رسند. این طرح ها که در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، نیازسنجی مخاطبان و اخبار استانی می باشد: عبارتند از:
• بررسی و معرفی آیین های ویژه خراسان جنوبی
• معرفی و شناسایی کارآفرینان خراسان جنوبی
• معرفی بازی های بومی محلی خراسان جنوبی
• بررسی چگونگی استفاده و انتظارات بینندگان برنامه های سیمای استانی
• تحلیل محتوای اخبار ساعت 20 شبکه سیمای خراسان جنوبی

  15/10/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.