صفحه اصلی> اخبار مراکز

چهار محال و بختیاری _ بررسی پرسشنامه طرح نقش برنامه های صدا و سیما استان در تقویت هویت بومی و محلی

چهار محال و بختیاری _ بررسی پرسشنامه طرح نقش برنامه های صدا و سیما استان در تقویت هویت بومی و محلی


    
پرسشنامه طرح نقش برنامه های صدا و سیما استان در تقویت هویت بومی و محلی مردم برای بررسی و اظهار نر کارشناسی به اداره کل پژوهش استان ها و خارج از کشور ارسال شد.

  21/10/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.