صفحه اصلی> اخبار مراکز

جلسه ارائه پژوهش با عنوان"بررسی گزارش های خبری سیمای شبکه اصفهان"

جلسه ارائه پژوهش با عنوان"بررسی گزارش های خبری سیمای شبکه اصفهان"


  سومین جلسه از سلسله نشست های ارائه تحقیقاتِ همکاران واحد پژوهش مرکز، با موضوع «بررسی گزارش های خبری سیمای مرکز اصفهان» در سالن جلسات برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران و همکاران معاونت های «نظارات و برنامه ریزی» و «خبر» برگزار شد، مصطفی محمدصادقی، پژوهشگر این تحقیق، یافته ها و نتایج را به اطلاع حاضران رساند.

شایان ذکر است پژوهش مذکور با دو روش تحلیل محتوا و پیمایش (نظرسنجی از شهروندان اصفهانی درباره اخبار و گزارش های خبری شبکه اصفهان) انجام شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا، تعداد 295 گزارش خبری شبکه اصفهان در 36 مقوله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بخش دوم این پژوهش نیز به نظر سنجی از شهروندان اصفهانی در مورد اخبار و گزارش های خبری اختصاص داشت که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان یادآور می شود این نشست ها به منظور اثربخشی بیشتر پژوهش های انجام شده در واحد پژوهش مرکز، ادامه خواهد یافت.
  1398/05/05
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.