صفحه اصلی> اخبار مراکز

نشست پژوهشی راهکارهای استفاده از پژوهش برنامه ای در گفتار مجری و بحث های کارشناسی با حضور برنامه سازان تشکیل گردید

نشست پژوهشی راهکارهای استفاده از پژوهش برنامه ای در گفتار مجری و بحث های کارشناسی با حضور برنامه سازان تشکیل گردید


  در راستای پیاده سازی نظامنامه پژوهش برنامه ای جلسه ای تبیینی برای تهیه کنندگان و نویسندگان برنامه های طبقات ج و د مرکز تشکیل گردید.
  1398/07/21
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.