صفحه اصلی> اخبار مراکز

ارائه و چاپ دو مقاله علمی - پژوهشی و علمی -تخصصی از سوی مدیر پژوهش مرکز بوشهر

ارائه و چاپ دو مقاله علمی - پژوهشی و علمی -تخصصی از سوی مدیر پژوهش مرکز بوشهر


  دو مقاله علمی - پژوهشی و علمی - تخصصی توسط مدیر پژوهش مرکز بوشهر در حوزه رسانه منتشر شد.

«اثربخشی آموزش مولفه های اجتماعی شدن کودکان از طریق انیمیشن های هالیوودی » در مجله علمی - پژوهشی مطالعات آموزش ویادگیری دانشگاه شیراز و «مولفه های اجتماعی شدن کودکان از طریق انیمیشن های هالیوودی در چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان» در مجله علمی تخصصی پیشرفت های نوین در روانشناسی وعلوم تربیتی، به نویسندگی و پژوهش دکتر رستمیان مدیر پژوهش مرکز بوشهرچاپ و منتشر شد.

دکتر رستمیان تا کنون چهار مقاله دیگر مرتبط با موضوع کودک و رسانه به چاپ رسانیده است ، اهمیت مخاطبین کودک رسانه و شناخت وتوجه ویژه به آن ها از اولویت های بعدی پژوهش ایشان می باشد.
  1398/08/14
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.