صفحه اصلی> اخبار مراکز

بیرجند _ اتمام طرح پژوهشی تحلیل محتوای بخش خبری ساعت 20 مرکز خراسان جنوبی

بیرجند _ اتمام طرح پژوهشی تحلیل محتوای بخش خبری ساعت 20 مرکز خراسان جنوبی


    
طرح پژوهشی تحلیل محتوای بخش خبری ساعت 20 مرکز خراسان جنوبی توسط محمد اژدری پژوهشگر مرکز به اتمام رسید.     

این پژوهش که در پی بررسی ساختار و محتوای اخبار ساعت 20 شبکه استانی خراسان جنوبی است برای رسیدن به این منظور در بخش مفاهیم نظری از نظریه‌های دروازه‌بانی، برجسته‌سازی و چارچوب‌سازی استفاده برده است. هچنین جامعه آماری این پژوهش تمام اخبار شش ماه نخست سال 93 بخش خبری ساعت 20 شبکه استانی خراسان جنوبی و حجم نمونه نیز 38 بخش خبری می‌باشد.

  04/11/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.