صفحه اصلی> اخبار مراکز

موفقیت دکتر همتعلی حیدری پژوهشگر صداوسیمای فارس در اجرای پژوهش های برنامه ای

موفقیت دکتر همتعلی حیدری پژوهشگر صداوسیمای فارس در اجرای پژوهش های برنامه ای


 
دکتر همتعلی حیدری پژوهشگر مرکز فارس در اجرای پژوهش های برنامه ای به موفقیت دست یافت.
دکتر همتعلی حیدری پژوهشگر ارشد واحد پژوهش صداوسیمای فارس در اجرای پژوهش های برنامه ای از سوی معاونت امور استان ها و اداره ی کل برنامه ریزی و نظارت سازمان برای یک دوره ی ششماهه به برتری دست یافت.

  1399/10/08
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.