صفحه اصلی> اخبار مراکز

لرستان _ بررسی میزان و عوامل موثر بر نشاط اجتماعی

لرستان _ بررسی میزان و عوامل موثر بر نشاط اجتماعی


    
با توجه به نقش برجسته رسانه شبکه استانی دودر راستای تقویت نشاط اجتماعی در برنامه سازی این پژوهش با جامعه آماری شهروندان 15سال به بالای شهر خرم آباد و نمونه 400 نفری به شیوه نمونه گیری تصادفی اجرا شد.     

نتایج بررسی نشان داد 85درصد افرادی که معتقد به بد بودن فضای اخلاقی جامعه و 100درصد افرادی که معتقد به همبستگی ضعیف بودند همگی دارای سطح پایینی از نشاط بودند.میزان نشاط اجتماعی بین گروه های سنی 35 سال به بالا نسبت به گروه سنی زیر 35 سال بیشتر است. مردان از زنان خوشحال تر بودند به طوری که 85درصد افرادی که دارای نشاط در حد خیلی زیاد بودند مرد و تنها 14درصد زن بودند. متاهلین از مجردین خوشحال تربودند به طوری که 90.9درصد افرادی که درحد خیلی زیاد نشاط داشتند متاهل وتنها 9درصد مجرد بودند .

  11/11/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.