صفحه اصلی> اخبار مراکز

لرستان_ تحلیل محتوای مطبوعات فعال استان لرستان و سنجش میزان تاثیرگذاری آنها بر روند توسعه استان

لرستان_ تحلیل محتوای مطبوعات فعال استان لرستان و سنجش میزان تاثیرگذاری آنها بر روند توسعه استان


    
در این پژوهش ده نشریه فعال استان در طول یک سال مورد بررسی قرار گرفت.     

نتایج بررسی نشان داد موضوعاتی که بیشتر با جهت گیری مثبت برجسته شدند عبارتند از: بزرگداشت نخبگان و فرهیختگان،توسعه ارتباطات(رسانه، سینما، تئاتر و نشر کتاب)،ادبیات و هنر جهان،ادبیات و هنر ملی ،توریسم و ادیبات و هویت بومی،مباحث علمی– آموزشی،شبکه های ارتباطی(ریلی،هوایی و جاده ای)و زمینه های عاشورا یی و امور مذهبی استان وباتوجه به بررسی موضوعات زیر بیشتر به صورت منفی برجسته شدند:بیان معضلات اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، یارانه ها،اختلاس بانکی ها وتغییرات ارزی وطلا، بیمه،بهداشت ودرمان،حقوق شهروندی، ریزگردها، خشکسالی، نقد عملکرد مسئولین استانی ونقدعملکرد مسئولین کشوری.
با توجه به سند توسعه استان مباحث افزایش آگاهی درخصوص مصرف انرژیها به خصوص آب، تعدیل نابرابری شهریی – روستایی، توسعه خدمات فرهنگی – اجتماعی با مشارکت بخش خصوصی ودولتی وتوسعه ظرفیت و بهره برداری صحیح سنگ استان از اهداف بلند مدت توسعه محسوب می شوند و لیکن متاسفانه تحلیل اطلاعات نشان می دهد که درصدی به آنها تعلق نگرفته ومورد بی توجهی مطبوعات و نشریات محلی بودند. بنابراین تدوین نقش مطبوعات در مسیر پیشرفت استان توسط خانه مطبوعات الزامی به نظر می رسد.

  19/11/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.