صفحه اصلی> اخبار مراکز

لرستان_بررسی راهکارهای تقویت فرهنگ کار از دیدگاه مقام معظم رهبری

لرستان_بررسی راهکارهای تقویت فرهنگ کار از دیدگاه مقام معظم رهبری    
این پژوهش که با روش اسنادی انجام گرفته است تمام بیانات رهبر معظم انقلاب از سال 1368 -1391 در را خصوص راههای تقویت فرهنگ کار مورد بررسی قرار داده است.     

بنابر بر منویات معظم له رسانه برای تقویت فرهنگ کار لازم است امور زیر را در بین مردم نهادینه و تقویت نماید : بالا بردن همت، هوشمندی و تقویت همراهی و همدلی بین مردم و مسئولین،تقویت احساس کار و تحرک ، بالا بردن ارزش کار و جایگاه کارگر،بالا بردن روحیه سرمایه گذاری و کار،بالا بردن روحیه سازندگی و صرفه جویی،تقویت خودباوری و اعتماد به نفس ،تقویت روحیه مصرف تولیدات داخلی همچنین رسانه برای تقویت فرهنگ کارلازم است امورزیر را دربین دولتمردان ومسئولین نهادینه وتقویت نماید: فرهنگ سازی درخصوص استفاده از نیروی بااستعداد داخلی ،تربیت و هدایت استعداد نسل جوان در حوزه تولید،خوباوری توسط مدیران و نیروی کار،فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی ،بالا بردن کیفیت و مرغوبیت تولیدات،مردمی کردن اقتصاد و تقویت بخش خصوصی،مبارزه با مفاسد اقتصادی وجلوگیری از استفاده‏هاى غيرمنطقى وغيرصحيحِ ازسرمایه های کشورتوسط عده ای معدود،نهادینه ساختن فرهنگ صرفه جویی،جذب منابع و سرمايه‏هاى خارجى،تبليغ نكردن بيجا و بى‏رويه‏ توليدات خارجى،تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی،تکیه براقتصاد منهای نفت و تقویت صادرات صنعتی وکشاورزی به جای فروش نفت،کنترل معضل قاچاق کالا و مدیریت بهینه بر واردات، تنظیم سیاست‌های پولی،مالی و ارزی، بسترسازی برای سازندگی با ریشه کن ساختن فقر و رسیدن به خودکفایی، بهبود وضعیت زندگی کارگران وتسهیل کار مردم، توجه به کارخانه های تعطیل ودچار مشکل،فعال نمودن واحدهاى متوسط وكوچك،توجه همزمان به کار و سرمایه درمدیریت، نظارت بر تسهیلات تولید،حمایت از توسعه فناوری وصنایع،توسعه مهارتهای تولید، درک اهمیت کارو قدرشناسی از کارگر،سرمايه‏گذارى در بخشهاى توليدى،صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش بهره وری.     
مدیریت پژوهش لرستان     

  26/11/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.