صفحه اصلی> اخبار مراکز

سمنان _ مطالب گردآوری شده در زمینه آداب و رسوم مردم استان در ایام نوروز جهت بهره برداری در اختیار معاونت تولیدی قرار گرفت

سمنان _ مطالب گردآوری شده در زمینه آداب و رسوم مردم استان در ایام نوروز جهت بهره برداری در اختیار معاونت تولیدی قرار گرفت


    
آداب و رسوم مردم استان در ایام نوروز که از پژوهش «جشن ها و اعیاد بومی و مذهبی در فرهنگ مردم استان سمنان»با پژوهش: گلنار حیدرپور برگفته شده بود جهت بهره برداری و تولید برنامه در این ایام در اختیار معاونت صدا، سیما و خبر قرار گرفت.

  10/12/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.