صفحه اصلی> اخبار مراکز

اصفهان _ اتمام طرح پژوهشی «اقتصاد مقاومتی در تبلیغات بازرگانی سیمای شبکه اصفهان-بهار 93»

اصفهان _ اتمام طرح پژوهشی «اقتصاد مقاومتی در تبلیغات بازرگانی سیمای شبکه اصفهان-بهار 93»


    
اجرای طرح پژوهشی «اقتصاد مقاومتی در تبلیغات بازرگانی سیمای شبکه اصفهان-بهار 93» توسط پژوهشگر مریم حایک در مرکز اصفهان پایان یافت.     

این پژوهش در صدد مطالعه مولفه های اقتصاد مقاومتی در تبلیغات بازرگانی سیمای شبکه اصفهان در فصل بهار 93 است. از میان بخش های مختلف مورد تاکید در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست مدیریت مصرف به لحاظ نیاز به فرهنگ سازی و برخورداری از رابطه دوسویه با سیاست تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج ملی، به عنوان مطالعه موردی دراین پژوهش بررسی شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و تکنیک مورد استفاده آن تحلیل محتوا می باشد.
جامعه آماری پژوهش 1964 تبلیغ بازرگانی است که با کل شماری مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.
    
    

  

  10/12/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.