صفحه اصلی> اخبار مراکز

سمنان _ هدیه نوروزی پرسشگران مرکز با مساعدت مدیرکل محترم مرکز

سمنان _ هدیه نوروزی پرسشگران مرکز با مساعدت مدیرکل محترم مرکز


    
به پاس قدرانی از زحمات کلیه پرسشگران در اجرای نظرسنجی ها و بامساعدت مدیرکل محترم مرکز، هدیه نورزوی به آنان اهداء گردید.     


  24/12/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.