صفحه اصلی> اخبار مراکز

کردستان_ نشست تخصصی و علمی مدیر کل صدا و سیمای مرکزکردستان با پژوهشگران

کردستان_ نشست تخصصی و علمی مدیر کل صدا و سیمای مرکزکردستان با پژوهشگران


در فروردین ماه سال 1394 جلسه ای با حضورمدیرکل و مجموعه پژوهشگران و همکاران پژوهشی صدا و سیمای مرکز کردستان و درراستای طرح موضوعات علمی و تخصصی مورد نیاز مرکز و تقویت جنبه های علمی و تحقیقاتی به منظورحمایت مطالعاتی در تهیه و تولید برنامه های فاخر تر و غنی سازی محتوایی برنامه های استانی برگزارشد.     
واحد آموزش و پژوهش مرکز کردستان    

  1394/01/17
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.