صفحه اصلی> اخبار مراکز

زاهدان_ آموزش و توجیه کارشناسی پرسشگران جدید

زاهدان_ آموزش و توجیه کارشناسی پرسشگران جدید


    

در راستای فراخوان جذب پرسشگران جدید ، تعدادی از متقاضیان به واحد پژوهش مراجعه نمودند و وضعیت حراست ، آموزش و توجیه آنها به نحو مطلوب انجام پذیرفت.     
    

  

  1394/02/06
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.