صفحه اصلی> اخبار مراکز

اصفهان _آماده سازی گزارش ابعاد و محورهای شعار سال 94 در واحد آموزش و پژوهش مرکز اصفهان

اصفهان _آماده سازی گزارش ابعاد و محورهای شعار سال 94 در واحد آموزش و پژوهش مرکز اصفهان


    
    

طبق مصوبه شورای معاونین مرکز اصفهان در فرودین ماه 94 مقرر شد واحد آموزش و پژوهش ضمن تعامل با حوزه های سیما ، صدا و خبر درخصوص محورهای برنامه سازی و ابعاد شعار سال « دولت و ملت ، همدلی و همزبانی» گزارشی را آماده نماید.     
    

  
  1394/02/06
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.