صفحه اصلی> اخبار مراکز

اهواز _ طرح پژوهشی گیاهان دارویی استان خوزستان

اهواز _ طرح پژوهشی گیاهان دارویی استان خوزستان


    
طرح پژوهشی گیاهان دارویی استان خوزستان توسط آقای مرتضی مقدس جعفری در مرکز خوزستان در دست انجام است.
این پژوهش به مطالعه و بررسی انواع گیاهان دارویی تولید شده در استان خوزستان می پردازد. این تحقیق با استفاده از روش مصاحبه و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است.
در این تحقیق آقای مرتضی مقدس جعفری به بررسی میزان تولید گیاهان دارویی در هر یک از شهرهای استان و انواع گیاهان دارویی تولید شده در استان، زمان کشت آنها و خواص آنها می پردازد.
    

طرح پژوهشی گیاهان دارویی استان خوزستان توسط آقای مرتضی مقدس جعفری در مرکز خوزستان در دست انجام است.
این پژوهش به مطالعه و بررسی انواع گیاهان دارویی تولید شده در استان خوزستان می پردازد. این تحقیق با استفاده از روش مصاحبه و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است.
در این تحقیق آقای مرتضی مقدس جعفری به بررسی میزان تولید گیاهان دارویی در هر یک از شهرهای استان و انواع گیاهان دارویی تولید شده در استان، زمان کشت آنها و خواص آنها می پردازد.
   

  1394/02/13
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.