صفحه اصلی> اخبار مراکز

خراسان شمالی - برگزاری جلسات شورای علمی و پژوهشی مرکز

خراسان شمالی - برگزاری جلسات شورای علمی و پژوهشی مرکز


    
پس از دریافت عناوین طرح های موظفی پژوهشگران مرکز از اداره کل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظر سنجی ، دو جلسه کارشناسی با حضور پژوهشگران داخل و خارج از مرکز جهت بررسی و تبادل نظر تشکیل شد.     

در این جلسات ضمن تبادل نظر درباره چگونگی زمان بندی و شیوه اجرای طرح های موظفی مصوب در سال جدید و نیز همکاری بیشتر و تعامل مناسب با اداره کل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی سازمان ،درباره عناوین طرح های پژوهشی همکاران خارج از مرکز در صورت تامین اعتبار، بحث و تبادل نظر شد.     
    


  1394/02/19
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.