صفحه اصلی> اخبار مراکز

سمنان _ چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه فیزیک واحد گرمسار در مجله انجمن فیزیک آمریکا

سمنان _ چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه فیزیک واحد گرمسار در مجله انجمن فیزیک آمریکا


    

قاله دکتر صابر زرین‌کمر عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در مجله فیزیکال ری ویو دی انجمن فیزیک آمریکا به چاپ رسید.به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، مقاله دکتر صابر زرین کمر، عضو هیئت علمی گروه فیزیک واحد گرمسار با عنوان
Study of heavy-baryon transitionsدر مجلهPhysical Review
از مجموعه انجمن فیزیک آمریکا و با ایمپکت فکتور چهار و هشتاد و شش صدم به چاپ رسید. در این مقاله با کار بر روی معادله شرودینگر که معادله اساسی مکانیک کوانتومی غیر نسبیتی است، برخی ویژگی های باریون های سنگین ، که سیستم های سه کوارکی هستند، از جمله پهنای واپاشی و جرم آنها با روشی تحیلی مورد محاسبه قرار گرفته اند.به بیان ساده و البته غیر دقیق، مکانیک کوانتومی آن شاخه از فیزیک است که به بررسی ابعاد مولکولی، اتمی، هسته ای و پایین تر می پردازد و دارای دو حوزه غیر نسبیتی و نسبیتی است. معادله اساسی مکانیک کوانتومی غیرنسبیتی معادله شرودینگر است. در مکانیک کوانتومی نسبیتی که ترکیبب نظریه کوانتومی و نسبیت خاص است، انرژی های بالاتر از حد غیر نسبیتی در نظر گرفته می شوند و بسته به اسپین ذره مورد نظر، معادله حاکم متفاوت است
کوارک ها اکنون ذراتی بنیادی تصور می شوند، به این معنا که از چیز دیگری ساخته نشده اند. بنا به دلایل تاریخی، کوارک ها با نام های: بالا، پایین، افسون ، شگفت ، سر یا ته شناخته می شوند . بالا و پایین کم‌ترین جرم را دارند و کوارک‌های سنگین‌تر در طول یک فرایند واپاشی به سرعت به کوارک‌های بالا و پایین تبدیل می‌شوند. در واقع کوارک‌های بالا و پایین رایج‌ترین کوارک‌ها هستند و کوارک‌های سنگین تر در فرایندهای انرژی بالا مانند تابش های کیهانی و یا در شتاب دهنده‌های ذرات ایجاد میشوند
صابر زرین‌کمر یکی از پژوهشگران برجسته دانشگاه آزاد اسلامی است که تاکنون مقالات برجسته ای درزمینه فیزیک ارائه کرده است

  1394/02/19
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.