صفحه اصلی> اخبار مراکز

اصفهان _ بررسی سیر تاریخی تبدیل کاروانسرای مادرشاه به هتل عباسی

اصفهان _ بررسی سیر تاریخی تبدیل کاروانسرای مادرشاه به هتل عباسی


    
گزارش نهایی این پژوهش که آقای عباسعلی مهری آن را انجام داده اند، آماده و ارسال شد.     

در این پژوهش به بنای تاریخی کاروانسرای مادرشاه که اکنون هتل عباسی نامیده می شود پرداخته شده است.     
    

 
 

  1394/03/09
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.