صفحه اصلی> اخبار مراکز

زنجان- پذیرش مقاله "رسانه های اجتماعی و ارتباطات سلامت" در سومین کنفرانس علوم اجتماعی و جامعه شناسی

زنجان- پذیرش مقاله "رسانه های اجتماعی و ارتباطات سلامت" در سومین کنفرانس علوم اجتماعی و جامعه شناسی


    
مقاله یکی از همکاران واحد آموزش و پژوهش مرکز زنجان در سومین کنفرانس علوم اجتماعی و جامعه شناسی به صورت ارائه شفاهی مورد پذیرش قرار گرفت.     

مقاله آقای علی قشمی مدیر آموزش و پژوهش مرکز زنجان با عنوان "رسانه های اجتماعی و ارتباطات سلامت" در سومین کنفرانس علوم اجتماعی مورد پذیرش در بخش ارائه شفاهی گردیده است که در 28 خرداد 94 برگزار خواهد شد.
این مقاله به نقش رسانه های اجتماعی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان پرداخته است.     
آموزش و پژوهش     

 
 

  1394/03/23
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.