صفحه اصلی> اخبار مراکز

ساری _ راه‌یابی اثر خبرنگار صدا و سیمای مرکز مازندران به جشنواره بین المللی آسیا و اقیانوسه (ABU )

ساری _ راه‌یابی اثر خبرنگار صدا و سیمای مرکز مازندران به جشنواره بین المللی آسیا و اقیانوسه (ABU )اثر خبرنگار صدا و سیمای مرکز مازندران به جشنواره بین المللی آسیا و اقیانوسه (ABU ) راه یافت. گزارش خبری « یک دانش آموز یک مدرسه» اثر مهدی حسن پور، از خبرنگاران صداوسیمای مرکز مازندران، در فهرست تنها گزارش خبری از میان شش اثر برتر تلویزیونی راه یافته به جشنواره بین المللی ABUقرار گرفت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از 145 اثر تلویزیونی و 189 اثر رادیویی در بخشهای مختلف ، امسال 6 اثر تلویزیونی و 5 اثر رادیویی تولیدات سازمان صدا و سیما به مسابقه تولیدات رسانه ای عضو اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسه 2015 (ABU ) راه یافت و « یک دانش آموز ،یک مدرسه» ،تنها گزارش خبری منتخب بخش تلویزیونی راه یافته به این جشنواره است.
نتایچ جشنواره رسانه ای آسیا و اقیانوسه اواخر شهریور اعلام و مجمع عمومی آن نیز آبان امسال در ترکیه برگزار می شود.     
    

 
 

  1394/04/06
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.