صفحه اصلی> اخبار مراکز

ارومیه _ همکاری واحدپژوهش بامعاونت برنامه ریزی درجهت تقویت محتوایی وب سایت مرکز

ارومیه _ همکاری واحدپژوهش بامعاونت برنامه ریزی درجهت تقویت محتوایی وب سایت مرکز


    
    

درجهت ارتقائ جایگاه وب سایت مرکزدررتبه بندی مراکز،مقررگردید همکاری تنگاتنگی بین مدیریت پژوهش ومعاونت برنامه ریزی مرکزبرقرارگردد.براساس تصمیم اتخاذ شده ، واحدپژوهش درتقویت محتوایی وهمچنین طراحی پرسشنامه های نظرسنجی برای قرارگرفتن برروی وب سایت مرکزهمکاری خواهدداشت.     
    


  1394/04/13
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.