صفحه اصلی> اخبار مراکز

زنجان _ تولید نمایش رادیویی با پژوهش منجر به تولید شهید شهریاری

زنجان _ تولید نمایش رادیویی با پژوهش منجر به تولید شهید شهریاری


پژوهش شهید شهریاری استاد دانشگاه حوزه انرژی هسته ای که اصالتا زنجانی هستند در راستای تولید نمایش رادیویی در مرکز زنجان مورد استفاده قرار می گیرد.     

بر اساس این گزارش، این پژوهش که به صورت گردآوری اطلاعات می باشد در راستای شناساندن ابعاد شخصیتی شهید شهریاری تهیه شده است که در راستای تولید یک نمایش رادیویی در اختیار معاونت صدا قرار گرفته است.     


  1394/04/30
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.