صفحه اصلی> اخبار مراکز

ساری _ نشست صمیمی پژوهشگران مرکز مازندران با مدیرکل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار

ساری _ نشست صمیمی پژوهشگران مرکز مازندران با مدیرکل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکارنشست صمیمی پژوهشگران مرکز مازندران با آقای منصف پور، مدیرکل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار و آقای سلطانی، مشاور این اداره کل برگزار شد. دراین جلسه، پژوهشگران مرکز مازندران،‌ موضوعات موردنظر خود را مطرح کردند و آقای منصف پور نیز با اشاره به نقش مهم پژوهش و به ویژه پژوهش‌های منجر به تولید، برنامه‌های مهم مرکز پژوهش و اجرای نظرسنجی سازمان را تشریح کرد. همچنین در این جلسه پیشنهادهایی برای ارتقای سطح کیفی پژوهش‌های مرکز ارائه شد.     


  1394/05/03
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.