صفحه اصلی> اخبار مراکز

یاسوج _جلسه مشترک واحد پژوهش مرکز با معاونت صدا

یاسوج _جلسه مشترک واحد پژوهش مرکز با معاونت صدا


جلسه مشترک واحد پژوهش با معاونت صدای مرکز در تاریخ 3/5/94تشکیل گردید .     

جلسه مشترک واحد پژوهش با معاونت صدای مرکز در تاریخ 3/5/94تشکیل گردید. در این جلسه که باحضور معاونت صدای مرکز کهگیلویه و بو یر احمد و مدیران تولید و پخش صدا تشکیل گردید،در خصوص شیوه های کیفی سازی برنامه های صدا و افزایش میزان مخاطب و رضایت و اعتماد آنها نسبت به برنامه های رادیو بحث و گفتگو شد .در این جلسه پژوهش مدار بودن برنامه ها در تمامی انواع خود ،از مهمترین عوامل دستیابی به جذب مخاطب و رضایتمندی آنها دانسته شد .در این جلسه آمادگی مدیریت پژوهش مرکز در خصوص همکاری با معاونت صدا درزمینه هایی همچون سوژه یابی ،پرورش سوژه،اولویت یابی ،انجام پژوهش های رسانه ای ،تحلیل محتوا و ...اعلام گردید. همچنین به سوالات مدیران رادیو در خصوص بعضی از ابهامات در زمینه نظر سنجی ها پاسخ داده شد .     
پژوهش صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویر احمد     

  

  1394/05/12
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.