صفحه اصلی> اخبار مراکز

اردبیل _برگزاری سومین اتاق فکر مرکز اردبیل با موضوع "بررسی وضعیت منطقه اردبیل در دوران قاجار و تعیین اولویت های موضوعی برای این دوران جهت پرداخت در برنامه های تاریخی صداو سیما"

اردبیل _برگزاری سومین اتاق فکر مرکز اردبیل با موضوع "بررسی وضعیت منطقه اردبیل در دوران قاجار و تعیین اولویت های موضوعی برای این دوران جهت پرداخت در برنامه های تاریخی صداو سیما"سومین اتاق فکر صدا و سیمای مرکز اردبیل مورخ 2/ 4/ 94 با موضوع "بررسی وضعیت منطقه اردبیل در دوران قاجار و تعیین اولویت های موضوعی برای این دوران جهت پرداخت در برنامه های تاریخی صدا و سیما" برگزار شد. و پس از بحث و بررسی و استماع نظرات کارشناسان تاریخ و استادان دانشگاه مقرر شد در برنامه های تاریخی صدا و سیمای مرکز به موضوعات زیر توجه ویژه ای معطوف شود.
1. نقش و اهمیت جایگاه اردبیل در دوران قاجاریه و در جنگ های ایران و روس تبیین شود.
2. چهره های فعال اردبیلی در دوران مشروطیت معرفی شود.
3. پرداخت به نقاط عطف و وجوه ممتاز وضعیت اردبیل در دوران قاجاریه در نظر گرفته شود.
4. به زندگی مجاهد اردبیلی حاجی بابا خان در دوران مشروطیت پرداخت شود.
5. در مقطع قاجاریه در اردبیل به تاریخ اجتماعی و فرهنگی بیشتر پرداخت شود.
    
    

  

  1394/05/12
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.