صفحه اصلی> اخبار مراکز

زاهدان _ مستند سازی فعالیت های واحد پژوهش

زاهدان _ مستند سازی فعالیت های واحد پژوهش


تصاویری از بخش های پژوهش و نظرسنجی مرکز شامل :پژوهش های انجام شده ، پرسشگران و نحوه اجرای پرسشنامه ها ، کنترل پرسشگران و ... تهیه شد.

  1394/05/17
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.