صفحه اصلی> اخبار مراکز

قزوین _ ارائه و تبیین برش استانی نتایج طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی

قزوین _ ارائه و تبیین برش استانی نتایج طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی


جلسه تبیین برش استانی نتایج طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی از طرف مدیریت پژوهش مرکز با دعوت از مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و در حضور معاونین، مدیران و برنامه سازان حوزه های صدا، سیما و خبر در سالن جلسات مرکز برگزار گردید.
در این جلسه پس از مروری بر تاریخچه سرمایه اجتماعی، تعریف سرمایه اجتماعی، نتایج و کارکردهای اصلی سرمایه اجتماعی، انواع سرمایه و تفاوت سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها، مولفه های سرمایه اجتماعی و آموزه های دینی و اخلاقی در حوزه بحث سرمایه اجتماعی؛بحث شیوه های سنجش سرمایه اجتماعی به دو روش غیرمستقیم(برمبنای وضعیت و آمار جرائم، فساد و آسیب های اجتماعی) و روش مستقیم مطرح و مهمترین یافته های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی با برش استانی ارائه گردید.
طرح مذکور در پایان سال 93 به صورت ملی و در استان قزوین با نظرخواهی از 500 نفر از افراد بالای 18 سال استان انجام و اولین گزارش یافته های حاصله در ابتدای سال جاری منتشر شده است. سرمایه اجتماعی در این طرح در سه سطح کلان، میانی و خرد مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
در طرح حاضر، سرمایه اجتماعی در سطح کلان با بررسی پنداشت مردم نسبت به موفقیت نظام در حل مشکلات کشور؛ پنداشت مردم نسبت به نکویی جامعه؛ پنداشت مردم نسبت به وجود عدالت و برابری در جامعه و پنداشت مردم از ارزیابی آنها نسبت به آینده، در سطح میانی با بررسی اصلی ترین شاخص ها مانند اعتماد سازمانی؛ کیفیت خدمات سازمانی؛ عملکرد و پاسخگویی سازمان ها به نیاز ها؛ آمادگی مشارکت و کمک به سازمان ها؛ اعتماد تعمیم یافته(اعتماد به گروه های شغلی وحرفه ای)؛ دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفه شناسی گروه های شغلی وحرفه ای؛ عام گرایی گروه های شغلی وحرفه ای و بررسی ویژگی ها و ارزش های اخلاقی مسئولین، و در سطح خرد با بررسی روابط و بده بستان بين كنشگران؛ اعتماد بین‌شخصی و تعمیم‌یافته؛ زندگی انجمنی مبتنی بر مشارکت در حوزه‌های: اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی؛ پنداشت نسبت به وجود و حضور ارزش‌های اخلاقی و هنجارها در حیات اجتماعي و زندگی روزمره و احساس امنیت و رضایت از زندگی به دست آمده است.

  1394/06/14
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.