صفحه اصلی> اخبار مراکز

زنجان _ ارسال هفتگی سوژه های برنامه سازی توسط واحد پژوهش به واحدهای تولیدی مرکز زنجان

زنجان _ ارسال هفتگی سوژه های برنامه سازی توسط واحد پژوهش به واحدهای تولیدی مرکز زنجان


سوژه های برنامه سازی به تفکیک سیما، صدا و خبر به صورت هفتگی از طرف واحد پژوهش ارسال می گردد.     

بر اساس این گزارش، هر هفته سوژه های برنامه سازی که توسط همکاران واحد پژوهش گردآوری شده است در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد که این امر با استقبال واحدهای تولیدی مرکز مواجه شده است. در این زمینه سوژه های برنامه سازی به تفکیک نحوه پردازش در سیما، صدا و خبر ارسال می گردد.
این امر در راستای افزایش ارتباط پژوهشی با واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

  1394/06/22
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.