صفحه اصلی> اخبار مراکز

ایلام _اتمام فصل اول پژوهش بررسی هوره های محلی ونقش آن در زندگی اجتماعی مردم استان

ایلام _اتمام فصل اول پژوهش بررسی هوره های محلی ونقش آن در زندگی اجتماعی مردم استان


فصل اول پژوهش بررسی هوره های محلی ونقش آن در زندگی اجتماعی مردم استان به اتمام رسید     

پژوهش بررسی هوره های محلی ونقش آن در زندگی اجتماعی مردم استان از طرح های مصوب مرکز تحقیقات برای سال94 وموظفی آقای علی اسدی است که فصل آول آن انجام گرفت     


  1394/06/29
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.