صفحه اصلی> اخبار مراکز

البرز _ بازدید دکتر عبدالملکی رییس مرکز پژوهش و سنجش افکار و آقای منصف پور مدیر کل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی از مرکز البرز

البرز _ بازدید دکتر عبدالملکی رییس مرکز پژوهش و سنجش افکار و آقای منصف پور مدیر کل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی از مرکز البرزامروز 20/8/94 جناب آقای دکتر عبدالملکی رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان به همراه آقای منصف پور مدیرکل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی مرکز از صدا و سیمای مرکزالبرز دیدار کردند. در فواصل این دیدار صمیمی که مدیر پژوهش مرکزایشان را همراهی می کردند، جلسه ای با مدیر کل مرکز جناب آقای رامک و معاونین برگزار شد که به نکات قابل توجهی اشاره و تاکید شد.
    
    

 
 

  1394/08/23
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.