صفحه اصلی> اخبار مراکز

یاسوج _ برگزاری شورای راهبردی (اتاق فکر)هم اندیشی با دانشگاه یاسوج

یاسوج _ برگزاری شورای راهبردی (اتاق فکر)هم اندیشی با دانشگاه یاسوج


    
نشست هم اندیشی رسانه و دانشگاه با حضور اعضا هیات رئیسه ،تعدادی از اعضا هیات علمی دانشگاه و مدیرکل ، معاونین و مدیران رسانه استانی در تاریخ 27/08/1394برگزار شد.     

نشست هم اندیشی رسانه و دانشگاه با حضور اعضا هیات رئیسه ،تعدادی از اعضا هیات علمی دانشگاه یاسوج و مدیرکل ، معاونین و مدیران رسانه استانی در تاریخ 27/08/1394برگزار شد.در این شورای راهبردی بر تعامل و هم افزایی رسانه و دانشگاه و استفاده متقابل از طرفیت های هریک از این دو دستگاه تاکید شد.در این اتاق فکر ،انتظارات دانشگاه از صدا و سیما و انتظارات رسانه استانی از دانشگاه مطرح و بر تدوین چارچوب همکاری های مشترک ،برگزاری مستمر اتاق های فکر ،برگزاری نشست های موضوع محور ،استفاده از اعضا هیات علمی به منظور ارتقا محتوای برنامه های رسانه استانی و به طور کلی همکاری های عمیق تررسانه و دانشگاه تاکید شد.     
 


  1394/09/02
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.