صفحه اصلی> اخبار مراکز

اصفهان _ کسب عنوان برتر بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان _ کسب عنوان برتر بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان 

دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان به جهت ترجمه کتابی در رشته مهندسی برق عنوان برتر بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی رابه دست آورد.
در بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی و در شاخه ترجمه گروه فنی مهندسی کتاب «الکترونیک قدرت» با ترجمۀ امیر رشیدی کرمانی از دانشگاه صنعتی اصفهان شایسته تقدیر شناخته شد.
77 عنوان کتاب در حوزه فنی و مهندسی در این دوره از جشنواره ارایه شده بود که در پایان، از ترجمه ارائه شده توسط دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان با راهنمایی دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد که به همت مرکز نشر این دانشگاه منتشر شده است، تقدیر به عمل آمد.
    
    

  1394/10/14
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.