صفحه اصلی> اخبار مراکز

زنجان _ نقش رسانه در توسعه فرهنگی استان در اتاق فکر مرکز بررسی شد

زنجان _ نقش رسانه در توسعه فرهنگی استان در اتاق فکر مرکز بررسی شد


در خصوص چگونگی تعامل رسانه استانی با انجمن های غیر دولتی در توسعه فرهنگی استان، بحث و تبادل نظر شد.     

در این جلسه اتاق فکر که با حضور نمایندگانی از انجمنهای غیر دولتی برگزار شد بر لزوم فعالیت فرهنگی در همه عرصه ها تأکید شد.     
پژوهش     


  1394/11/25
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.